Эрхэм зорилго

Бидний эрхэм зорилго:
Монгол зон олны гал голомт бадраах хуримын ёслолын үйл ажиллагааг, ёслол төгөлдөр зохион байгуулан саруул орчин, соёлтой үйлчилгээг хангаж, сэтгэл ханамжийн баталгааг бий болгосноор үүрд мөнхөд дурсагдах орчинг бий болгоно.
      САРУУЛ ОРЧИН
СОЁЛТОЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ҮҮРДИЙН ДУРСАМЖ
ҮНЭНЧ СЭТГЭЛГЭЭ

Бидний зорилт:
Гэрлэх ёслолын ордны үйл ажиллагааны үндсэн зорилт нь нийгмийн хөгжлийн гол түлхүүр болсон гэр бүлийн сайн сайхны төлөө үйл ажиллагаагаа чиглүүлж, Монголын уламжлалт зан үйл, ёс заншлыг сурталчлах гэр бүлийн боловсрол, соёлыг дээшлүүлэх, үйлчилгээний чанарыг сайжруулан олшруулж олон талт үйлчилгээг нэмэгдүүлж, эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлж, санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах, өртөг зардлыг хямдруулан, өр авлагыг бууруулах ажлыг бүрэн ханган ажиллахад оршино.