НИЙСЛЭЛИЙН ТӨР, ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУД 08:00 ЦАГААС ЭХЛЭН АЖИЛЛАХ БОЛНО

2017 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс эхлэн Манай байгууллага болон Нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагууд 08:00 цагаас эхлэн ажиллах болно. Иргэд үйлчлүүлэгчид та бүхэн шинэ цагийн хуваарийн дагуу үйлчлүүлнэ үү.
Баярлалаа