МҮОНТ-ЫН ӨГЛӨӨ ХӨТӨЛБӨРТ ОРОЛЦЛОО

Гэрлэх ёслолын ордны хамт олон 2017 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдөр МҮОНТ-ын Өглөө хөтөлбөрт оролцож үйл ажиллагаагаа олон нийтэд танилцууллаа. 
Доорх бичлэгийн 01:34 минутаас эхлэн хүлээн авч үзнэ үүhttp://www.mnb.mn/i/115212