ДЭЭЛТЭЙ МОНГОЛ НААДАМ 2017

"Дээлтэй Монгол 2017" арга хэмжээнд Гэрлэх ёслолын ордны хамт олны оролцсон байдал мэдээллийн сайтуудын гэрэл зургийн дуранд дараах байдалтай буужээ.
http://https://www.youtube.com/watch?v=Xyr-eDAB8Xs