ГЭРЛЭХ ЁСЛОЛЫН ОРДОН ОНӨААТҮГ НЬ 2017 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН БҮХ ӨДРҮҮДИЙН ХУРИМЫН ЁСЛОЛЫН ЗАХИАЛГЫГ 2017 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 01-НИЙ ӨДРӨӨӨС ЭХЛЭН АВНА.