ГЭРЛЭХ ЁСЛОЛЫН ОРДНЫ ГЭР БҮЛ СУРГАЛТЫН ТӨВ 2018 ОНД

Нийслэлд шинээр гэр бүл болж буй залуу хос болон гэр бүл болох насны залуучуудын гэр бүлийн боловсролыг дээшлүүлэхэд зориулан явуулж буй гэр бүлийн сургалтанд нийт 6 дүүргийн 59 хос хамрагдсан. 

Албан байгууллага аж ахуйн нэгжтэй хамтран зохион байгуулж буй сургалтанд 630 иргэн, ЕБС-ийн 6 сургуулийн 249 сурагч, оюутан залууст зориулсан Гэр бүлийн боловсрол дээшлүүлэх сургалтанд 60 оюутан хамрагдсан бол өөрийн байгууллагын ажилтнуудад зориулсан сургалтыг 2 удаа тус тус зохион байгуулан ажилласан