БАГШ НАРЫН БАЯРЫН МЭНДИЙГ ӨРГӨН ДЭВШҮҮЛЬЕ

Эрхэм хүндэт багш сурган хүмүүжүүлэгчид, боловсролын салбарын нийт ажилтнууд,  хүүхэд залуучууд, эцэг эхчүүддээ Багш нарын баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье.

ГЭРЛЭХ ЁСЛОЛЫН ОРДОН